เดือน: มีนาคม 2022

นิสิตสาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ชั้นปี 3 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

นิสิตสาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ชั้นปี 3 คณะศิลปกรรมศาส …

นิสิตสาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ชั้นปี 3 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 Read More »

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบ 2)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญา …

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบ 2) Read More »

ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะมอบทุ …

ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์พิจารณาทุนวิจัยและทุนวิชาการปี 64

ประกาศหลักเกณฑ์พิจารณาทุนวิจัย และทุนวิชาการปี 64 และแบ …

ประกาศหลักเกณฑ์พิจารณาทุนวิจัยและทุนวิชาการปี 64 Read More »

นิสิตบัณฑิตศึกษาชาวจีน ส่งข้อความให้กำลังใจถึงเพื่อนๆ ชาวมหาวิทยาลัยบูรพา

นิสิตบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จาก …

นิสิตบัณฑิตศึกษาชาวจีน ส่งข้อความให้กำลังใจถึงเพื่อนๆ ชาวมหาวิทยาลัยบูรพา Read More »