sigum

นิสิตสาขาจิตรกรรม ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการประกวด Paint 3 มิติ บนก้อนหิน กับทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

บรรยากาศการพานิสิตสาขาจิตรกรรม ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการป …

นิสิตสาขาจิตรกรรม ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการประกวด Paint 3 มิติ บนก้อนหิน กับทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี Read More »

โครงการเทศกาลศิลปะบางแสน 2565 เปิดรับสมัครประกวดผลงานประติมากรรมชายหาด

เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย …

โครงการเทศกาลศิลปะบางแสน 2565 เปิดรับสมัครประกวดผลงานประติมากรรมชายหาด Read More »

พิธีไหว้ครูศิลปะ ไหว้ครูสามัญ และทำบุญถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู​ศิลปะ​ (ครูเทพ เทวดา) …

พิธีไหว้ครูศิลปะ ไหว้ครูสามัญ และทำบุญถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ Read More »

สโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม “ศึกล้างพู่กัน สานสัมพันธ์น้องพี่”

สโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม “ศึกล้างพู่ …

สโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม “ศึกล้างพู่กัน สานสัมพันธ์น้องพี่” Read More »

กิจกรรมให้ความรู้​ดีๆ ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา​ eArena Academy Workshop

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิ …

กิจกรรมให้ความรู้​ดีๆ ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา​ eArena Academy Workshop Read More »

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)​ ปีที่​6

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่ …

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)​ ปีที่​6 Read More »

กิจกรรม Creative​ Career 2019 : Creative​ Talk ให้ความรู้​กับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิ …

กิจกรรม Creative​ Career 2019 : Creative​ Talk ให้ความรู้​กับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา Read More »