ขอเชิญผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะดิจิทัล ในโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล Virtual Reality และ Augmented Reality

ขอเชิญผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะดิจิทัล ในโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล Virtual Reality และ Augmented Reality

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญผู้ที่สนใจพัฒน…

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร. เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร. เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบดอกไม้แสดงความยินด…

พิธีเปิดนิทรรศการผลงานประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา

พิธีเปิดนิทรรศการผลงานประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสครบรอบ…

นิสิตสาขาจิตรกรรม ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการประกวด Paint 3 มิติ บนก้อนหิน กับทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

นิสิตสาขาจิตรกรรม ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการประกวด Paint 3 มิติ บนก้อนหิน กับทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

บรรยากาศการพานิสิตสาขาจิตรกรรม ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการป…

กำหนดการนิสิตใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2565

กำหนดการนิสิตใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2565

เมื่อผู้ชมกลับมา​ หอศิลป์​เราจึงเปิดทำการ พบกับกิจกรรม​…

โครงการเทศกาลศิลปะบางแสน 2565 เปิดรับสมัครประกวดผลงานประติมากรรมชายหาด

โครงการเทศกาลศิลปะบางแสน 2565 เปิดรับสมัครประกวดผลงานประติมากรรมชายหาด

เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย…