โครงการประกวดสติกเกอร์ไลน์ AIS LINE Stickers Design Contest 2023

โครงการประกวดสติกเกอร์ไลน์ AIS LINE Stickers Design Contest 2023

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ บริษัท แอดวา…

“แบกะดิน” ของดีของดังอยู่คู่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ออกอากาศรายการ วันใหม่วาไรตี้ ทางช่อง Thai PBS (ออกอากาศ 27 ม.ค. 66)

“แบกะดิน” ของดีของดังอยู่คู่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ออกอากาศรายการ วันใหม่วาไรตี้ ทางช่อง Thai PBS (ออกอากาศ 27 ม.ค. 66)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน”

คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เ…