คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกับ ซากุระ โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรมดีๆ พบกับไอดอลศิลปินสร้างสรรค์ภาพประกอบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกับ ซากุระ โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรมดีๆ พบกับไอดอลศิลปินสร้างสรรค์ภาพประกอบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกับ ซากุระ โปรดักส์ (ไทยแ…

ต่อยอดภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

ต่อยอดภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

รองศาสตราจารย์ ดร. จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายว…

Creative Market ในงาน Eastern Creative Fair ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

Creative Market ในงาน Eastern Creative Fair ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมจัด Creative Mar…

โครงการพัฒนาเครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสุขภาวะ

โครงการพัฒนาเครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสุขภาวะ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โครงการพัฒนา…

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมจัดโครงการ “นวัตกรรมลดขยะพลาสติก จากหน้ากากฉายรังสี สู่งานศิลปะ”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมจัดโครงการ “นวัตกรรมลดขยะพลาสติก จากหน้ากากฉายรังสี สู่งานศิลปะ”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ โรงพยาบาลมะเร็งช…

ตัวแทนนิสิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมนิทรรศการ “UNC The Exhibition” ณ ดิ เอ็มควอเทียร์

ตัวแทนนิสิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมนิทรรศการ “UNC The Exhibition” ณ ดิ เอ็มควอเทียร์

ตัวแทนนิสิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่…