กิจกรรมให้ความรู้​ดีๆ ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา​ eArena Academy Workshop

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา​ ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้​ดีๆให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา​ ในกิจกรรม eArena Academy Workshop

ในกิจกรรมมีการ Talk และ Workshop สุดเข้มข้นจาก eArena Academy Workshop โดยคุณรมิตา สว่างเกตุ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ไทยแลนด์ อีสปอร์ต อารีน่า และ เวิร์คชอปแนะนำการเป็นสตรีมเมอร์และนักพากษ์กีฬาอีสปอร์ตโดยคุณ รามิล (BiggyBestBear) และทีมงาน

ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิธีการเป็นสตรีมเมอร์ หรือนักพากษ์อีสปอร์ต รวมไปถึงวิธีการสร้างรายได้ผ่านอาชีพเหล่านี้อีกด้วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง GS206 คณะศิลปกรรมศาสตร์

Similar Posts