คณบดี​คณะ​ศิลปกรรม​ศาสตร์​ เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุน​ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะ​ศิลปกรรม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​บูรพา มอบเงินสนับสนุน​ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อป้องกัน​และช่วยเหลือ​สถานการณ์​แพร่ระบาด​ของโควิด-19

รอง​ศาสตรา​จารย์​ ดร.เสก​สรรค์​ ตัน​ยา​ภิรมย์​ (คณบดี​คณะ​ศิลปกรรม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​บูรพา)​ เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุน​ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อป้องกัน​และช่วยเหลือ​สถานการณ์​แพร่ระบาด​ของโควิด – 19​ 

  • ศูนย์​วิจัย​ศิลปะ​ไทย​-จีน​ จำนวน​ 100,000​ บาท​
  • นิสิต​ระดับ​ดุษฎี​บัณฑิต​ คณะ​ศิลปกรรม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​บูรพา​ จากสาธารณรัฐ​ประชาชน​จีน ​รหัส​ 62​ และ​ 63 จำนวน​ 106,934 บาท

โดย​ ผู้​ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ นพ.สุริยา โปร่งน้ำใจ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา) เป็นผู้รับมอบ
中泰一家亲

Similar Posts