คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมจัดโครงการ “นวัตกรรมลดขยะพลาสติก จากหน้ากากฉายรังสี สู่งานศิลปะ”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมจัดโครงการ “นวัตกรรมลดขยะพลาสติก จากหน้ากากฉายรังสี สู่งานศิลปะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การลดปริมาณขยะพลาสติก และดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อการเยียวยาผู้ป่วยโรงมะเร็ง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ และลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Similar Posts