ตัวแทนนิสิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมนิทรรศการ “UNC The Exhibition” ณ ดิ เอ็มควอเทียร์

ตัวแทนนิสิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมนิทรรศการ “UNC The Exhibition” ระหว่างวันที่ 26-28 ต.ค. ณ ดิ เอ็มควอเทียร์

กิจกรรมครั้งนี้ร่วมจัดโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม (University Network For Change : UNC) ร่วมกับ สสส.สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย องค์กรภาคี ภาคประชาสังคม มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดนิทรรศการ “UNC The Exhibition” ผลงานสร้างสรรค์สื่อสะท้อนปัญหาสังคม ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมไทยที่น่าอยู่ ปี 5 โดยมีผลงานของนักศึกษา จำนวน 23 ผลงาน จาก 12 สถาบัน 14 คณะ 15 สาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพและภูมิภาค เชิญเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “UNC The Exhibition 2018” วันที่ 26 ตุลาคม เวลา 15.30 น. และขอเชิญเยี่ยมชมเยี่ยมชมนิทรรศการ “UNC The Exhibition” และร่วมฟังการเสวนาศิษย์เก่า UNC ตลอดทั้ง 3 วัน ระหว่างวันศุกร์ที่ 26-28 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 20.00 น. ณ บริเวณ Helix Garden ชั้น 5 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ (The EmQuartier)

Similar Posts