นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชนะเลิศประกวดในโครงการ​ “AIS STICKERS DESIGN CONTEST FOR UNIVERSITY 2021”

พิธีมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดในโครงการ​ “AIS STICKERS DESIGN CONTEST FOR UNIVERSITY 2021” สำหรับมหาวิทยาลัย​บูรพา​

รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัลชนะเลิศประกวดในโครงการ​ “AIS STICKERS DESIGN CONTEST FOR UNIVERSITY 2021” สำหรับมหาวิทยาลัย​บูรพา​ โดย คุณวิศรุต พิศาล (หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค ภาคตะวันออก บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS)) และ คุณปภาดา สุคนธมณี (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ภาคตะวันออก​ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS)) เป็นตัวแทนจาก AIS ในการมอบรางวัล โดยผู้ชนะเลิศทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายณัฐวัตร จันทะวัง นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ผลงาน “อุ่นใจ x ฮัมปาปา, อุ่นใจ x เอ็นนี่ และ Aunjai x TUM NA NA”) และ นางสาวพิมพ์หทัย เรียบร้อย นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ผลงาน “อุ่น กะ ออม”)

หลังจากพิธีมอบรางวัล รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับทาง คุณวิศรุต พิศาล และ คุณปภาดา สุคนธมณี (ตัวแทนจาก บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS)) ในการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมทางด้าน Creative Digital​ Space​ ร่วมกัน

Similar Posts