นิสิตบัณฑิตศึกษาชาวจีน ส่งข้อความให้กำลังใจถึงเพื่อนๆ ชาวมหาวิทยาลัยบูรพา

นิสิตบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ศูนย์วิจัยศิลปะไทย-จีน ส่งข้อความให้กำลังใจถึงเพื่อนๆชาวมหาวิทยาลัยบูรพาให้ผ่านพ้นสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

“จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” “中泰一家亲”

Similar Posts