ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตรง TCAS 65 รอบ 2

วิชา 01 วาดเส้นมัณฑณศิลป์
วิชา 02 ความถนัดทางนิเทศศิลป์
วิชา 03 ออกแบบสามมิติ
วิชา 04 Sketch Design สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
วิชา 05 วาดเส้น
วิชา 06 องค์ประกอบศิลป์

Similar Posts