โครงการงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ประจำประจำปีการศึกษาที่ 2564

ขอเชิญเข้าร่วมชมการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์นิสิตชั้นปีที่ 4
โครงการงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ประจำประจำปีการศึกษาที่ 2564 “โชคโชน”

ณ ห้องศิลปนิทรรศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จัดแสดงระหว่างวันที่ 7-21 เมษายน พ.ศ.2565

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม workshop ของแต่ละสาขาฯ และมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ นักออกแบบ และศิลปินที่มีชื่อเสียงจากทุกสายงานมาให้ความรู้ คำแนะนำ อีกทั้งศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมาแนะนำแนวทาง และแบ่งบันประสบการณ์การทำงานให้กับน้อง ๆ ในกิจกรรมสัมมนาศิษย์เก่า

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิ้งค์นี้เลย
แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

Similar Posts