โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 14 (มองอดีต สู่ปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต)

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 14 (มองอดีต สู่ปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต) ณ ห้อง Co-working Space คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยท่าน รศ.ดร.เสกสรรค์ คัณยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้กล่าวต้อนรับ และยังได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ ท่าน อ.กมล ทัศนาญชลี ท่าน ศ.เดชา วราชุน บรรยายให้ความรู้และชี้แนะให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

พร้อมกับได้มีพิธีปิดโครงการเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2566 โดยนายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 14 มีท่าน ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2540 ได้ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลจากการประกวด พร้อมด้วยศ.เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2550 อ.ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา คุณมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา คุณอริญชย์ รุ่งแจ้ง ศิลปินศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. 2563 และนางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับน้องๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ โดยในปีนี้ นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “มองอดีต สู่ปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต”

**สามารถเข้านิทรรศการได้จนถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมสาสตร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

Similar Posts