โครงการศึกษาดูงาน “วิถีวัฒนธรรมริมน้ำ จันทบูรสู่การสร้างสรรค์และการออกแบบ” ของนิสิตระดับปริญญาเอก คณะศิลปกรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน ของนิสิตระดับปริญญาเอก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงาน “วิถีวัฒนธรรมริมน้ำ จันทบูรสู่การสร้างสรรค์และการออกแบบ” ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา มีสถานที่ดังต่อไปนี้

  1. อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
  2. ชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี
  3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี ค่ายเนินวง
  4. วัดมังกรบุปผาราม
  5. สถาปัตยกรรมศาลพระเจ้าตาก
  6. เรียนรู้ชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบัว จันทบุรี: ตำบลหนองบัว
  7. ประวัติศาสตร์ตึกแดง
  8. ศึกษาสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมวัดแขมหนู
  9. ศึกษาสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมวัดหลวงพ่อโสธร

Similar Posts