เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)​ ปีที่​6

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)​ ปีที่​6

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่…

กิจกรรม Creative​ Career 2019 : Creative​ Talk ให้ความรู้​กับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

กิจกรรม Creative​ Career 2019 : Creative​ Talk ให้ความรู้​กับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิ…

คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมและปรับตัวเข้ากับชีวิตมหาวิทยาลัยได้ง่ายยิ่งขึ้น

คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมและปรับตัวเข้ากับชีวิตมหาวิทยาลัยได้ง่ายยิ่งขึ้น

คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื…

นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมจัดแถวรับเสด็จ ในวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา

นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมจัดแถวรับเสด็จ ในวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพร…

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกับ ซากุระ โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรมดีๆ พบกับไอดอลศิลปินสร้างสรรค์ภาพประกอบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกับ ซากุระ โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรมดีๆ พบกับไอดอลศิลปินสร้างสรรค์ภาพประกอบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกับ ซากุระ โปรดักส์ (ไทยแ…

ต่อยอดภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

ต่อยอดภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

รองศาสตราจารย์ ดร. จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายว…

Creative Market ในงาน Eastern Creative Fair ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

Creative Market ในงาน Eastern Creative Fair ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมจัด Creative Mar…

โครงการพัฒนาเครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสุขภาวะ

โครงการพัฒนาเครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสุขภาวะ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โครงการพัฒนา…