ภาพกิจกรรมจากโครงการสัมนาศึกษาดูงาน

ภาพสวยๆ แคปชั่นโดนๆ โดยบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ กับกิจกรรม Team Building จากโครงการสัมนาและศึกษาดูงาน

ณ ภูมนตรารีสอร์ท นครนายก เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม 64 

Similar Posts