ที่อยู่

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Fine and Applied Art Burapha University
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ : 0-3810-2510
อีเมล : fineart@buu.ac.th