รายละเอียดกิจกรรมและพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “บัณจบ” คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดกิจกรรมและพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “บัณจบ” คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีเปิดนิทรรศการ วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 9:00…

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการเขียนบทความสู่นานาชาติ

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการเขียนบทความสู่นานาชาติ

ฝ่ายปัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมการเ…

โครงการศึกษาดูงานวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบร่วมสมัย กรุงเทพฯ

โครงการศึกษาดูงานวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบร่วมสมัย กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะศ…

โครงการ นิสิตปริญญาเอกศึกษาดูงานชุมชน ด้านการอนุรักษ์ศิลปะและงานสถาปัตยกรรมตลาดพื้นถิ่น

โครงการ นิสิตปริญญาเอกศึกษาดูงานชุมชน ด้านการอนุรักษ์ศิลปะและงานสถาปัตยกรรมตลาดพื้นถิ่น

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จ…

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ กับสมาคมการค้าลิขสิทธิ์และของที่ระลึกจากคาแรคเตอร์ดีไซน์ ของเล่น และผลงานศิลป์ร่วมสมัย (TCAP)

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ กับสมาคมการค้าลิขสิทธิ์และของที่ระลึกจากคาแรคเตอร์ดีไซน์ ของเล่น และผลงานศิลป์ร่วมสมัย (TCAP)

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร.เสกสรรค์ …

พิธีทำความร่วมมือโดยคณาจารย์จากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติจีนกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พิธีทำความร่วมมือโดยคณาจารย์จากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติจีนกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณาจารย์จากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติจีน ทำความร่วมมือกั…

โครงการประกวดสติกเกอร์ไลน์ AIS LINE Stickers Design Contest 2023

โครงการประกวดสติกเกอร์ไลน์ AIS LINE Stickers Design Contest 2023

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ บริษัท แอดวา…

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน”

คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เ…