ว่าวยักษ์ Kite Special เริ่มแล้ว!!! จากกิจกรรมแรก  Pre-activated Fuse Bangsaen Gallery 2024

ว่าวยักษ์ Kite Special เริ่มแล้ว!!! จากกิจกรรมแรก Pre-activated Fuse Bangsaen Gallery 2024

ภาพกิจกรรม ว่าวยักษ์ Pre-Activated Fuse Bangsaen Galler…

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “คิดกันให้ BAD แสรดดด”

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “คิดกันให้ BAD แสรดดด”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สำนักงานส่งเ…

พิธีเปิดนิทรรศการ การประกวดวาดภาพครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 หัวข้อ “ศรีราชาเมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว”

พิธีเปิดนิทรรศการ การประกวดวาดภาพครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 หัวข้อ “ศรีราชาเมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเทศบาลเมืองศรีราช…

นิสิตปี 3 วิชาเอกครีเอทีฟอาร์ต สาขาครีเอทีฟอาร์ตและกราฟิกครีเอทีฟ คว้ารางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขัน “The Next Leather Goods Designer Competition 2023”

นิสิตปี 3 วิชาเอกครีเอทีฟอาร์ต สาขาครีเอทีฟอาร์ตและกราฟิกครีเอทีฟ คว้ารางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขัน “The Next Leather Goods Designer Competition 2023”

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปี 3 วิชาเอกครีเอทีฟอาร์ต สาขาคร…

พิธีไหว้ครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พิธีไหว้ครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คณะศิ…

กลุ่มศิษย์เก่าศิลปกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 4 ได้รวมตัวกัน เพื่อร่วมกันจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม และจัดสัมมนา “4 For U Exhibition”

กลุ่มศิษย์เก่าศิลปกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 4 ได้รวมตัวกัน เพื่อร่วมกันจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม และจัดสัมมนา “4 For U Exhibition”

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มศิษย์เก่า…

ฝ่ายบัณฑิตศึกษาจัดโครงการศึกษาดูงานภาคสนามนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบ และการจัดการวัฒนธรรม “เมืองศิลป์ถิ่นวัฒนธรรมสุโขทัย-ล้านนา”

ฝ่ายบัณฑิตศึกษาจัดโครงการศึกษาดูงานภาคสนามนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบ และการจัดการวัฒนธรรม “เมืองศิลป์ถิ่นวัฒนธรรมสุโขทัย-ล้านนา”

ฝ่ายบัณฑิตศึกษาจัดโครงการศึกษาดูงานภาคสนามนิสิตหลักสูตร…

โครงการศึกษาดูงาน “วิถีวัฒนธรรมริมน้ำ จันทบูรสู่การสร้างสรรค์และการออกแบบ” ของนิสิตระดับปริญญาเอก คณะศิลปกรรมศาสตร์

โครงการศึกษาดูงาน “วิถีวัฒนธรรมริมน้ำ จันทบูรสู่การสร้างสรรค์และการออกแบบ” ของนิสิตระดับปริญญาเอก คณะศิลปกรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน ของนิสิตระดับปริญญาเอก คณะศิลป…

โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 14 (มองอดีต สู่ปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต)

โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 14 (มองอดีต สู่ปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต)

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานศิลปว…

พิธีเปิดโครงการนิทรรศการเตาฟืนนานาชาติ กรุงเทพมหานครฯ 2566 (Bangkok International Wood Firing 2023)

พิธีเปิดโครงการนิทรรศการเตาฟืนนานาชาติ กรุงเทพมหานครฯ 2566 (Bangkok International Wood Firing 2023)

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. เสกสรรค์…