คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการรดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการรดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสต…

พิธีเปิดงานนิทรรศการ .motif Art Thesis Exhibition ของนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ เอกโทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย

พิธีเปิดงานนิทรรศการ .motif Art Thesis Exhibition ของนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ เอกโทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงานนิทรรศการ .motif Art Thesis Exhib…

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2567 Young Artists Talent ครังที่ 15

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2567 Young Artists Talent ครังที่ 15

นางสาวน้ำฝน พลแสน นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจิตรกรรมสร้า…

คณาจารย์และนิสิต ในรายวิชากระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรม ศึกษาดูงาน Thailand Biennale Chiangrai 2023

คณาจารย์และนิสิต ในรายวิชากระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรม ศึกษาดูงาน Thailand Biennale Chiangrai 2023

คณาจารย์และนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในรายวิชากระบวนการคิ…

พิธีเปิดเทศกาล “บางแสนแกลเลอรี่ (The 3rd BangSean Gallery ) : เสพศิลป์บางแสน ครั้งที่ 3”

พิธีเปิดเทศกาล “บางแสนแกลเลอรี่ (The 3rd BangSean Gallery ) : เสพศิลป์บางแสน ครั้งที่ 3”

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาตร์ มห…

สวนสัตว์เปิดเขาเขียวร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรม Street Art in Zoo Zone 1 ตอน “Zoo of Future”

สวนสัตว์เปิดเขาเขียวร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรม Street Art in Zoo Zone 1 ตอน “Zoo of Future”

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สวนสัตว์เปิดเข…

นิสิตระดับปริญญาเอก คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต

นิสิตระดับปริญญาเอก คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์…

พิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปะสัญจร โดยสมาคมนักศึกษาเก่าจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปะสัญจร โดยสมาคมนักศึกษาเก่าจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. ทึ…

ทีมผู้บริหารและตัวแทนนิสิตชาวจีน คณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาส สวัสดีปีใหม่จีน Happy Chinese New Year 2024

ทีมผู้บริหารและตัวแทนนิสิตชาวจีน คณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาส สวัสดีปีใหม่จีน Happy Chinese New Year 2024

ขอให้มีความสุขตลอดปีมังกรนี้กันถ้วนหน้า…新年快乐,恭喜发财…