พิธีบันทึกความเข้าใจ (MOU) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ University of Arts and Design ประเทศเวียดนาม

พิธีบันทึกความเข้าใจ (MOU) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ University of Arts and Design ประเทศเวียดนาม

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.เ…

นักศึกษาและคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นักศึกษาและคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาแ…

คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ โปรแกรม ศิลปศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย แวะเยี่ยมชมสาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์

คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ โปรแกรม ศิลปศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย แวะเยี่ยมชมสาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนัก…

ผลงานและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะเซรามิก ของ รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ ออกอากาศรายการวันใหม่วาไรตี้ ทางช่อง Thai PBS

ผลงานและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะเซรามิก ของ รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ ออกอากาศรายการวันใหม่วาไรตี้ ทางช่อง Thai PBS

“แบกะดิน” ของดีของดังอยู่คู่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ออกอากาศรายการ วันใหม่วาไรตี้ ทางช่อง Thai PBS

“แบกะดิน” ของดีของดังอยู่คู่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ออกอากาศรายการ วันใหม่วาไรตี้ ทางช่อง Thai PBS

“แบกะดิน” ของดีของดังอยู่คู่คณะศิลปกรรมศาสต…

ประกาศเรื่องเปิดประมูลให้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหาร

ประกาศเรื่องเปิดประมูลให้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหาร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดประมูลให้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหารจ…

นิสิตสาขาวิชาออกแบบจิตรกรรม ร่วมเปิดนิทรรศการศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ

นิสิตสาขาวิชาออกแบบจิตรกรรม ร่วมเปิดนิทรรศการศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ

นิสิตสาขาวิชาออกแบบจิตรกรรม ได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ…

นิสิตสาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพเกาะลอย “ศรีราชา เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” ประจำปี 2565

นิสิตสาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพเกาะลอย “ศรีราชา เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” ประจำปี 2565

นศ.อรปรียา แพงศรี นิสิตสาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ชั้นป…

True Young Producer Awards 2022 ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ ‘โลกพัง Young เปลี่ยน’

True Young Producer Awards 2022 ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ ‘โลกพัง Young เปลี่ยน’

นิสิตสาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ในชื่…