ผลงานและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะเซรามิก ของ รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ ออกอากาศรายการวันใหม่วาไรตี้ ทางช่อง Thai PBS

Similar Posts