โครงการสัมมนาการศึกษาด้านศิลปะระดับนานาชาติ ไทย-จีน ครั้งที่ 3 : ศิลปะและการออกแบบสะพานเชื่อมสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ Beijing Silk Road Xinyu Cultural Exchange Center , ศูนย์วิจัยศิลปะไทย-จีน และสถาบันการศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาการศึกษาด้านศิลปะระดับนานาชาติ ไทย-จีน ครั้งที่ 3 : ศิลปะและการออกแบบสะพานเชื่อมสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

กิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์การออกแบบและการวิจัยฯ (ห้องครึ่งวงกลม)
ในวันที่ 7 เม.ย.66
เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.

สามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Similar Posts