เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบ 2)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบ 2) ประเภทรับตรง และประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด

รายละเอียดเพิ่มเติม http://regservice.buu.ac.th/tcas65-2.html

Similar Posts