โครงการเทศกาลศิลปะบางแสน 2565 เปิดรับสมัครประกวดผลงานประติมากรรมชายหาด

เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอเชิญร่วมโครงการเทศกาลศิลปะบางแสน 2565

เปิดรับสมัครประกวดผลงาน ประติมากรรมชายหาด
ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2565
ณ คณะศิลปกรรมศาสต์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ลิงค์แบบฟอร์มใบสมัคร

Similar Posts