ประกาศเรื่องเปิดประมูลให้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหาร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดประมูลให้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหารจานเดียว ข้าวราดแกง และน้ำเปล่า

ประกาศ pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณกรวรรณ เที่ยงตรง 038-102-510 ต่อ 103

— ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่
สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 1
เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

Similar Posts