ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน Art Workshop – Social Change Mural Workshop

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนกิจกรรม Art Workshop “Social Change Mural Workshop” โดย คุณอแมนดา พึ่งโพธิปักขิยะ

ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ลงทะเบียนเวลา 9.30 น. ณ ห้อง GS206 ชั้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หมายเหตุ : ทางผู้จัดงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำ workshop และอาหารว่าง ไว้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว  ทางศิลปินแนะนำว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถพกพาอุปกรณ์วาดภาพ เช่น iPad กระดาษ ปากกา เข้ามาร่วมได้ เช่นกัน

Similar Posts