ศิลปะต่างวิถี​ วิถีศิลปะ​ Self​ Art​ Therapy

คณะศิลปกรรมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​บูรพา​ ร่วมกับ​ Art​ Brut​ Thailand​ จัดนิทรรศการ​ “ศิลปะต่างวิถี​ วิถีศิลปะ​ Self​ Art​ Therapy” ​ สำหรับโครงการนี้ เป็นยุทธศาสตร์​ของคณะ​ศิลปกรรม​ศาสตร์​ ในการนำศิลปะ​เข้าสู่​ชุมชน​ สังคม​ เพื่อ​เป็น​การพัฒนาพื้นที่ให้มั่นคง​ เติบโต​ ทั้งด้านเศรษฐกิจ​และคุณค่าในมนุษย์​

และนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมกิจกรรมวงสนทนา​ “ศิลปะ​ต่าง​วิถี​ วิถี​ศิลปะ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้แนวทางศิลปะบำบัด​ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ​ หอศิลป์​ คณะ​ศิลปกรรม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​บูรพา

Similar Posts