รายละเอียดกิจกรรมและพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “บัณจบ” คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดกิจกรรมและพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “บัณจบ” คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีเปิดนิทรรศการ วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 9:00…

พิธีบันทึกความเข้าใจ (MOU) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ University of Arts and Design ประเทศเวียดนาม

พิธีบันทึกความเข้าใจ (MOU) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ University of Arts and Design ประเทศเวียดนาม

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.เ…

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการเขียนบทความสู่นานาชาติ

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการเขียนบทความสู่นานาชาติ

ฝ่ายปัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมการเ…

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบปร…

นักศึกษาและคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นักศึกษาและคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาแ…

โครงการศึกษาดูงานวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบร่วมสมัย กรุงเทพฯ

โครงการศึกษาดูงานวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบร่วมสมัย กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะศ…

คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ โปรแกรม ศิลปศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย แวะเยี่ยมชมสาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์

คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ โปรแกรม ศิลปศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย แวะเยี่ยมชมสาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนัก…

โครงการ นิสิตปริญญาเอกศึกษาดูงานชุมชน ด้านการอนุรักษ์ศิลปะและงานสถาปัตยกรรมตลาดพื้นถิ่น

โครงการ นิสิตปริญญาเอกศึกษาดูงานชุมชน ด้านการอนุรักษ์ศิลปะและงานสถาปัตยกรรมตลาดพื้นถิ่น

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จ…

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ กับสมาคมการค้าลิขสิทธิ์และของที่ระลึกจากคาแรคเตอร์ดีไซน์ ของเล่น และผลงานศิลป์ร่วมสมัย (TCAP)

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ กับสมาคมการค้าลิขสิทธิ์และของที่ระลึกจากคาแรคเตอร์ดีไซน์ ของเล่น และผลงานศิลป์ร่วมสมัย (TCAP)

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร.เสกสรรค์ …

พิธีทำความร่วมมือโดยคณาจารย์จากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติจีนกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พิธีทำความร่วมมือโดยคณาจารย์จากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติจีนกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณาจารย์จากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติจีน ทำความร่วมมือกั…