พิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย 2566

พิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย 2566

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ที่ผ่านมาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร…

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ เดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ เดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรสอ…

โครงการสัมมนาการศึกษาด้านศิลปะระดับนานาชาติ ไทย-จีน ครั้งที่ 3 : ศิลปะและการออกแบบสะพานเชื่อมสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

โครงการสัมมนาการศึกษาด้านศิลปะระดับนานาชาติ ไทย-จีน ครั้งที่ 3 : ศิลปะและการออกแบบสะพานเชื่อมสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ Beijing Silk…

โครงการ Learning from Guru การอบรมเชิงปฏิบัติการผ้าพิมพ์สีจากธรรมชาติ

โครงการ Learning from Guru การอบรมเชิงปฏิบัติการผ้าพิมพ์สีจากธรรมชาติ

สาขาครีเอทีฟอาร์ตและกราฟิกครีเอทีฟ เอกกราฟิกครีเอทีฟ คณ…