พิธีเปิดงานนิทรรศการ “ศิลปกรรมบูรพา” ครั้งที่ 5 – Burapha Arts Exhibition 2023

รมว.อว. เปิดโครงการ “ศิลปกรรมบูรพา” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “บางคราวที่แสนคิดถึง” Moment of Fond Reminiscence สรรค์สร้างศิลปะจากร่องรอยความคิดของศิลปิน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ศิลปกรรมบูรพา” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “บางคราวที่แสนคิดถึง (Moment of Fond of Reminiscence) โดยได้รับการต้อนรับจาก รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวดาริกา ธนะศักดิ์ศิริ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ รศ.ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ ผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ มีผู้ร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 250 ท่าน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

ก่อนเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ มีการจัดเสวนาวิจัยสร้างสรรค์ ในหัวข้อที่น่าสนใจ ผลงานจากศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา อาทิ สุนทรีภาพชุมชน : ภาพจริงภาพแทน ภาพจำจากนิเวศวัฒนธรรมชายฝั่งและความทรงจำทุ่งตึก โดย ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองดี จาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ปฎิบัติการศิลปะแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการวิเคราะห์กลุ่มชาติพันธุ์ไทยสิงขรเพื่อสะท้อนวัฒนธรรมร่วมทางภราดรภาพในอาณาบริเวณด่านสิงขร โดย อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ชะลอสันติสกุล จากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ สุนทรียภาพของมรดกวัฒนธรรมผ้าทอจ้วงจิ่น การสืบทอดฟื้นฟูและออกแบบสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายลวดลายจ้วงจิ่น โดย Professor Dr.Zhang Yuhua จาก มหาวิทยาลัยนานนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนการจัดแสดง ระบำผ้าทอบ้านปึก จากนิสิตคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงศักยภาพของบุคลากรในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้อย่างแพร่หลายต่อไป จึงเป็นการรวบรวมร่องรอยของความคิดของศิลปินหลายคนที่ระลึกถึงสิ่งๆ หนึ่งที่อยู่ในความจดจำ และประกอบกันขึ้นมาเป็นความคิดของศิลปินท่านนั้น ผ่านผลงานศิลปกรรม ซึ่งจะมีทั้งงานศิลปะจากปรากฏการณ์สิ่งแวดล้อม ภาพของสังคมที่ร้องเรียกหาความเท่าเทียม ธรรมชาติที่งดงาม ปรัชญา ความเชื่อทางศาสนา สัตว์เลี้ยงตัวโปรด แม้แต่ภาพความรู้สึกอารมณ์จากภาวะจดจำภายในของศิลปิน ความรัก ความชื่นชมและโหยหา ทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นห้วงคำนึงหนึ่งที่ศิลปินคิดถึงอย่างสุดแสนจนอยากชวนให้ผู้ชม เกิดสภาวะ บางคราว…ที่แสนคิดถึง ไปด้วยกัน

ในปีนี้ใช้หัวข้อนิทรรศการว่า บางคราว…ที่แสนคิดถึง หรือ Moments of Fond Reminiscence เพื่อสื่อความหมายถึงการกลับมาแสดงนิทรรศการศิลปกรรมของนิทรรศการศิลปบูรพาอีกครั้ง หลังจากต้องเว้นการจัดงานไปในช่วงวิกฤติโควิด-19 โดยจะถ่ายทอดช่วงเวลา ความทรงจำในห้วงมโนสำนึกจากภาพจดจำเก่าๆ ประสบการณ์ ความคำนึงถึงไม่ว่าจะดีหรือร้าย ความคิดถึงเป็นลักษณะความทรงจำชนิดหนึ่งที่ให้ความหมายอย่างตรงไปตรงมา และเป็นตัวนำพาไปสู่ชุดความทรงจำต่างๆ ได้อย่างหลากหลายไม่เหมือนกัน

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการศิลปกรรมบูรพา ครั้งที่ 5 บางคราว…ที่แสนคิดถึง ได้ที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 สิงหาคม 2566

Similar Posts