การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 38

ขอเชิญน้องๆ ท่านใดที่สนใจ
การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 38 “จุดประกายความหวัง จุดพลังชีวิต”

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งผลงานด้วยตัวเองได้
ระหว่างวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 16.00 น. นี้

ดาว์นโหลดใบสมัคร

ดูเรื่องนี้

Similar Posts