โครงการเทศกาลศิลปะบางแสน 2565 เปิดรับสมัครประกวดผลงานประติมากรรมชายหาด

โครงการเทศกาลศิลปะบางแสน 2565 เปิดรับสมัครประกวดผลงานประติมากรรมชายหาด

เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตรง TCAS 65 รอบ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตรง TCAS 65 รอบ 2

วิชา 01 วาดเส้นมัณฑณศิลป์ วิชา 02 ความถนัดทางนิเทศศิลป์…

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบ 2)

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบ 2)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญา…