กิจกรรม Creative​ Career 2019 : Creative​ Talk ให้ความรู้​กับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา​ ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้​ดีๆ ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา​ ในกิจกรรม​ Creative​ Career 2019: Creative​ Talk

โดยในกิจกรรม​ได้รับเกียรติ​จาก​ไอดอลสร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนรุ่นใหม่​ อย่าง พี่โหน่ง วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์​ มาในหัวข้อ​ “Customize your life ออกแบบ​ชีวิตได้ด้วยตัวเอง” และกิจกรรม​ “ออกแบบ Resume พร้อมเทคนิคเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน” โดย Ucademia

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้อง GS206 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Similar Posts