ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ FINAL SAVE

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ “FINAL SAVE” ผลงานศิลปนิพนธ์ ของ นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สาขานิเทศศิลป์ เอกโทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย ณ Palette Artspace (ทองหล่อ) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

โดยได้รับเกียรติจาก คุณอดิศักดิ์ อมรฉัตร (เลขาธิการสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย) เป็นประธานเปิดนิทรรศการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตในการแสดงนิทรรศการในครั้งนี้

Similar Posts