ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
ทุนล่ะ 10,000 บาท จำนวน 10 ทุน

นิสิตที่สนใจสมัครกรุณา อ่านรายละเอียดของประกาศ, คุณสมบัติของผู้รับทุน และการส่งเอกสารประกอบการพิจารณาทุนให้ครบถ้วน สามารถส่งเอกสารการสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัคiได้ที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณอินทร์เนตร เฉียบแหลม ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 วันสัมภาษณ์ระบุไว้ในประกาศ โปรดอ่านรายละเอียดของการสมัครต่างๆ ให้ครบถ้วน

หมายเหตุ หากกำหนดการในการสัมภาษณ์มีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

Similar Posts