นักศึกษาและคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาและคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยทีมงานฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ ได้ให้การต้อนรับและพาน้องๆ และคณาจารย์เข้าเยี่ยมชมสถานที่

Similar Posts