ภาพกิจกรรมโครงการ “Arts ศิลป์ถิ่นเทาทอง” โดยการเขียน Graffiti บนกำแพงยิมมวย ม.บูรพา ใน concept “Boxing of the sea” จัดทำโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับกองกิจการนิสิต ม.บูรพา

ภาพบรรยากาศกิจกรรมดีๆ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬา กองกิจการนิสิต ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา จัดทำโครงการ “Arts ศิลป์ถิ่นเทาทอง” โดยทำการเขียน Graffiti บนกำแพงยิมมวย ม.บูรพา ใน concept “Boxing of the sea”

กิจกรรม… เริ่มตั้งแต่ วันที่ 21 ถึง วันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา
เรียนเชิญผู้ที่สนใจ… สามารถไปแวะชม แวะถ่ายภาพ… กันได้

Similar Posts