นิทรรศการ DIGITAL PRINTING FOR LIFE ครั้งที่ 4

นิทรรศการ DIGITAL PRINTING FOR LIFE ครั้งที่ 4

มาเติมสีสันของตัวคุณ กับนิทรรศการจัดแสดงผลงานของรายวิชา Printing Technology โดยนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 3 ในธีม Colorful Festival

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 29-30 ตุลาคมนี้ เวลา 12:00-19:00 น. ณ อิออน  ศรีราชา บริเวณลานจอดรถชั้น 1

#DPL4

Similar Posts