นิทรรศการ The Scented “หอมฉุน” Arts Exhibition 2022

บรรยากาศการเปิดงานนิทรรศการศิลปะ The Scented “หอมฉุน” Arts Exhibition 2022
นิทรรศการจากรายวิชา  Visual Arts of  Administration (การจัดการทางศิลปะ)

ของนิสิตสาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2022 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ร้าน Fuwa Pancake บางแสน

Similar Posts