ขอเชิญผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะดิจิทัล ในโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล Virtual Reality และ Augmented Reality

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะดิจิทัล ในโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล Virtual Reality และ Augmented Reality เพื่อส่งเสริมบุคลากรอุตสาหกรรมดิจิทัลภาคตะวันออก : เติมพลังความคิด…ต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วย Metaverse

ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 13.00 – 16.00 น.

วิทยากร

  • ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด (อุปนายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย และ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Reality Technology กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
    หัวข้อ “การออกแบบเทคโนโลยีเพื่อเติมเต็มประสบการณ์ผ่าน Augmented Reality”
  • คุณจัตุพร รักไทยเจริญชีพ (CEO บริษัท อินโนว่า อินเตอร์แอคทีฟ สตูดิโอ และ กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA))
    หัวข้อ “การออกแบบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำเสมือนจริงผ่าน Virtual Reality”

ลงทะเบียน ภายใน วันที่ 8 กันยายน 2565
ร่วมลุ้นรับ Xiaomi Redmi Watch 2 Lite จำนวน 3 เครื่อง

* ผู้มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลจะต้องลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมในวันที่ 10 ก.ย. 2565
** ผู้ลงทะเบียนและเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตร

* การลงทะเบียนสามารถสแกน QR Code หรือที่ Link : https://forms.gle/zs2g3EQSpQeNN7mp7

Similar Posts