กิจกรรมไหว้ครูศิลปะ 65

ภาพกิจกรรมไหว้ครูศิลปะ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์

Similar Posts