นิสิตสาขาวิชาออกแบบจิตรกรรม ร่วมเปิดนิทรรศการศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ

นิสิตสาขาวิชาออกแบบจิตรกรรม ได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน การเปิดนิทรรศการศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ณ หอธรรมพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ที่ผานมา

Similar Posts