นิสิตสาขาจิตรกรรม ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการประกวด Paint 3 มิติ บนก้อนหิน กับทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

บรรยากาศการพานิสิตสาขาจิตรกรรม ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการประกวด Paint 3 มิติ… บนก้อนหิน
ในหัวข้อ “สวนสัตว์ยุคใหม่… เพราะชีวิตต้องมีมิติ” กับทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี…

Similar Posts