พิธีเปิดนิทรรศการผลงานประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา
หัวข้อ “คิดถึงบ้านเรา…ถิ่นเทา-ทอง”

ระหว่างวันที่ 7 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เครดิตภาพจาก https://www.facebook.com/buu.ac.th/

Similar Posts