นิทรรศการ WAR WAR WAR โดย ศาสตราจารย์ พงศ์เดช ไชยคุตร

พิธีเปิดนิทรรศการ 
“WAR WAR WAR” โดย ศาสตราจารย์ พงศ์เดช ไชยคุตร

ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์
ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 65 เวลา 15.00 น.

โดยนิทรรศการจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 10 – 26 สิงหาคม 2565

Similar Posts