พิธีทำความร่วมมือโดยคณาจารย์จากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติจีนกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณาจารย์จากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติจีน ทำความร่วมมือกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมสาขาออกแบบเซรามิก และบรรยายความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เซรามิกในประเทศจีน ณ ห้องประชุม AB 206 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

Similar Posts