พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ กับสมาคมการค้าลิขสิทธิ์และของที่ระลึกจากคาแรคเตอร์ดีไซน์ ของเล่น และผลงานศิลป์ร่วมสมัย (TCAP)

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คุณดวงใจ คูห์ศรีวินิจ นายกสมาคมการค้าลิขสิทธิ์และของที่ระลึกจากคาแรคเตอร์ดีไซน์ ของเล่น และผลงานศิลป์ร่วมสมัย (TCAP) คุณพีรพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ผศ.ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ รองคณบดีฝ่าบริหารและวิเทศสัมพันธ์ และคุณณภัทร พรหมพฤกษ์ เลขาธิการสมาคม TCAP ร่วมทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ กับ สมาคมการค้าลิขสิทธิ์และของที่ระลึกจากคาแรคเตอร์ดีไซน์ ของเล่น และผลงานศิลป์ร่วมสมัย (TCAP)

ทั้งนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก คุณณภัทร พรหมพฤกษ์ เลขาธิการสมาคม TCAP ถ่ายทอดองค์ความความรู้เฉพาะทางในอุตสาหกรรมลิขสิทธิ์จากผลงานสร้างสรรค์ทั้งระบบและสร้างความร่วมมือในการประสานงานกลับคลัสเตอร์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อผลักดันโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องยั่งยืนก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าแก่ชุมชน ท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดในภาคตะวันออก

และในช่วง 13.00 น. คณะศิลปกรรมศาสตร์และสามาคม TCAP เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่เพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอศรีราชาร่วมกับเทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี

Similar Posts