นิทรรศการศิลปะดุษฎีนิพนธ์ “DESIGNER” จากนิสิตระดับปริญญาเอก

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะดุษฎีนิพนธ์ “DESIGNER” จากนิสิตระดับปริญญาเอกชาวต่างชาติ นำโดย LI BAILU, YOU JIADAN, CHEN ZHAO GUO, LIU XIAODONG และ ZHANG YUHUA สร้างสรรค์ผลงานออกแบบ ในชุด DESIGN COLLABORATION EXHIBITION พร้อมด้วย ผศ.ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์, อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ฟรี
ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2566
ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Similar Posts