นิสิตสาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ชั้นปี 3 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

นิสิตสาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ชั้นปี 3 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

นิสิตสาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ชั้นปี 3 คณะศิลปกรรมศาส…

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบ 2)

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบ 2)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญา…

ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะมอบทุ…

ประกาศหลักเกณฑ์พิจารณาทุนวิจัยและทุนวิชาการปี 64

ประกาศหลักเกณฑ์พิจารณาทุนวิจัยและทุนวิชาการปี 64

ประกาศหลักเกณฑ์พิจารณาทุนวิจัย และทุนวิชาการปี 64 และแบ…

นิสิตบัณฑิตศึกษาชาวจีน ส่งข้อความให้กำลังใจถึงเพื่อนๆ ชาวมหาวิทยาลัยบูรพา

นิสิตบัณฑิตศึกษาชาวจีน ส่งข้อความให้กำลังใจถึงเพื่อนๆ ชาวมหาวิทยาลัยบูรพา

นิสิตบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จาก…

คณบดี​คณะ​ศิลปกรรม​ศาสตร์​ เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุน​ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

คณบดี​คณะ​ศิลปกรรม​ศาสตร์​ เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุน​ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะ​ศิลปกรรม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​บูรพา มอบเงินสนับสนุน​…